MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Om Tune Skole

Her kan du læse mere om Tune Skole: skolens historie, se ferieplan, ringetider, Grevekortet, skolens elevråd, karaktergivning og snerydning.

Nyt Corona

Nødundervisning som følge af COVID-19 smittetilfælde

Kontakt os

Her finder du kontaktoplysninger på Tune Skole Lunden og Højen, samt samarbejdspartnere (skolepsykolog, tale- hørekonsulent, sundhedsplejerske, PPR, UU-Vejleder, Tandplejen og Tune Hallerne)

Skolebestyrelsen

Her kan du læse om skolebestyrelsens arbejde, se medlemmer, finde mødekalender og se dagsorden for kommende møde, samt læse referater.

Læring og Trivsel

Her kan du læse om skolens indsatsområder i forhold til læring og trivsel.

Ny elev

Her kan du læse om skolestart og skoleskift i Greve kommune.

Efter skoletid

Her finder du oplysninger om SFO, Tune Ungdomscenter og andre fritidstilbud i kommunen.