Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Skolens historie

skolens historie

Tune skole er en af de ældste skoler i landet.
Vi fejrede 250-års fødselsdag i efteråret 1993. I den forbindelse udgav skolen et festskrift. I dette findes en udførlig gennemgang af skolens historie. Skolens historie i dette århundrede er i meget korte træk følgende: Fra 1919 frem til 1963 har Tune skole haft til huse i et trefløjet bygningskompleks. Tilbage herfra står i dag kun den ene sidefløj, der nu udgør ungdomsklubben Atlantics domicil.

I oktober 1963 blev det første afsnit af den nye skole indviet. Bygningen rummede 7 klasselokaler, et håndarbejdslokale, et sløjdlokale, et skolekøkken samt aula og gymnastiksal. Elevtallet var i indvielsesåret 115.

I 1968 blev de to første pavilloner taget i brug. I den ene var der etableret fysiklokale, og i den anden blev sløjdsalen overflyttet, således at man kunne få et formningslokale i hovedfløjen.

To år efter var der bygget en dobbeltpavillon mod øst. Her blev der foruden flere klasselokaler indrettet et skolebibliotek.

Men i 1973 skete den helt store skoleudvidelse, idet den nuværende centralbygning med mange nye faglokaler, filmsal, tumlesal og kontorer samt de to klasselokalefløje, Trekløveret og Firkløveret, var færdigbygget. At den hastige byggetakt var berettiget, illustreres måske bedst ved at nævne, at elevtallet i 1977 var vokset til 994.

Herefter er skolens elevtal faldet konstant. Dels fordi Lundegårdskolen blev bygget og kunne modtage en stor del af distriktets elever, dels fordi fødselstallet efterhånden mindskedes betydeligt.

I 1988 var elevtallet nede på 590, og der var nu så god plads på skolen, at Greve kommune fandt plads til, at en afdeling af Roskilde Handelsskole kunne rummes på skolen. Men allerede i 1991 ophørte denne virksomhed igen.

I 1990 blev der i Trekløveret etableret en skolefritidsordning (SFO), der den 1. januar 1991 blev taget i brug af 80 børn. Elevtallet var i foråret 1992 nået ned på 360, hvilket fik Greve kommune til at beslutte, at Lundegårdskolen fremover alene skulle rumme elever på årgangene 0. til 5. i to spor, og Tune skole har to spor 0. til 5. og samtlige elever på 6. til 9. årgang.

De gode pladsforhold har i en periode givet husly for en produktionsskole og for AOF, men fra skoleåret 2005/2006 vil AOF ikke længere have aktiviteter på Tune skole. Ved skoleårets 2005/06`s begyndelse er der ca. 550 elever på Tune skole.

Hvis man er yderligere interesseret i skolens historie, er det fortsat muligt at købe Festskriftet for 50 kr. ved henvendelse til skolens kontor.

 

Her er et link til skolens egen sang