Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Om Tune Skole Højen

Højen

Højen rummer Tune skoles elever fra 4. – 9. klasse samt modtageelever og specialafsnittet Tunegrupperne.

På Højen indledes dagen med Top 15. hvor alle elever skal begynde med at læse selvstændigt. Dette gøres for at vedligeholde og styrke elevernes læsehastighed og sikkerhed.

Højens lærere har megen fokus på at skabe en varieret skoledag for alle elever. Dette gøres eksempelvis med, at der hver dag indlægges perioder med bevægelse. Det kan enten være bevægelse som en selvstændig aktivitet eller bevægelse som en faglig aktivitet i undervisningen.

Lærerne på de forskellige årgange arbejder sammen på tværs af klasserne og tilrettelægger en del undervisning sammen. Det betyder, at eleverne vil opleve, at de deles på hold på tværs af klasserne. Dette gøres for, at vi bedre kan tilgodese den enkelte elevs læring og trivsel. Det er forskelligt hvordan holdene deles, hver gang tages der udgangspunkt i den læring der skal foregå.

Højen arbejder målrettet med eleverne ud fra skolens trivselsstrategi. Der laves forskellige indsatser på de forskellige årgange, som alle har til formål forebyggende at arbejde med eleverne trivsel.

På Højen afholdes der fællessamlinger en gang om måneden. Fællessamlingerne er delt for 4. + 5. klasse og for 6. – 9. klasserne. Formålet med fællessamlingerne er, at eleverne lærer at sige noget foran en stor gruppe. De har på skift ansvaret for fællessamlingerne. Det kan for eksempel være, at de viser noget fra deres undervisning eller lærer de andre en sang, dans eller lignende.

På Højen ønsker vi et godt og positivt samarbejde med forældrene. Der inviteres til forældremøde samt skolehjemsamtaler. Vi benytter forældreintra, hvor alt kommunikation mellem skole og hjem foregår. Hvis forældre oplever, at barnet ikke trives eller udvikler sig, skal de altid kontakte barnets lærere eller pædagog.

Skolelens skoleleder og viceskoleleder har sin daglig gang på højen og vil altid være behjælpelig med tvivlsspørgsmål og andet.