Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Tunegrupperne

tunegrupperneTunegrupperne:
Tunegrupperne er et specialtilbud for elever hvis primære vanskeligheder er opmærksomheds-forstyrrelser og koncentrations-vanskeligheder / ADHD.
Eleverne visiteres gennem CVI (Det centrale visitationsudvalg) i Greve kommune.
Tunegrupperne er placeret på Tune skole i sin egen afdeling. Tunegrupperne kan bruge skolens udearealer, samt flere af Tune Ungdoms Centers (TUC) lokalerne i dagtimerne.
Der er tilknyttet egen psykolog, der er ansat på PPR. Derudover er der mulighed for at få tale-hørekonsulent og fysioterapeut tilknyttet i en periode, hvis en elev har behov for det. Dette besluttes i samarbejde med forældre og PPR.
 
Målgruppe: 
I Tunegrupperne ses eleverne som helt almindelige elever, der har særlige behov for hensyn, støtte og omsorg.
De fleste er under diagnosticering/er diagnosticeret med ADHD eller Autisme, og for nogles vedkommende har de tillægsdiagnoser.
 
Organisering af undervisning:
Fælles for eleverne i Tunegrupperne, er at de har behov for en struktureret og forudsigelig hverdag. Der arbejdes i små grupper med faste voksne, i et trygt og overskueligt miljø.
Der arbejdes efter individuelle elev- og undervisningsplaner, hvor social træning og dannelse er integreret i det faglige arbejde med eleverne. Der undervises efter årsplaner med faste ugeskemaer, der er tilrettelagt efter den enkelte elevs behov. Tunegrupperne er, som almenområdet, fordelt i 3 grupper, der dækker Indskoling (0.-3.klasse), mellemtrin (4.–6. klasse), samt udskoling (7.-9. klasse).
 
Hjælpemidler:
Eleverne har individuelle arbejdspladser, der er tilpasset deres behov. Alle har skillevægge, egne pulte, tavler, piktogrammer og skemaer der er tilpasset deres særlige behov.
I Tunegrupperne er der diverse specialpædagogiske hjælpemidler til rådighed.
 
Læringssyn og inklusion:
I Tunegrupperne arbejdes der ud fra en anerkendende og ressourceorienteret pædagogik og med inklusion som en del af værdigrundlaget.
Udgangspunktet er, at udvikle de potentialer eleverne har, samtidig med at man understøtter det de er svage i. Dette gøres ved at der i grupperne arbejdes med trivsel og social træning.
Nogle elever vil med tiden kunne deltage i enkelte timer i almenområdet på skolen, hvis det vurderes at være det bedste for eleven.
Målet er, at eleverne skal ende som ansvarlige unge, der er nysgerrige på deres omverden og som har lært at klare sig med de udfordringer de har.
 
Forældresamarbejde:
Tunegrupperne har et tæt forældresamarbejde, hvor der er en løbende dialog om den enkelte elevs trivsel og læring. Der samarbejdes tværfagligt med andre instanser om det enkelte barn og familie.
Der afholdes skole-hjemsamtaler samt forældremøder 2 gange årligt, efterår og forår. Derudover holdes der møder efter behov.
I efteråret deltager skolens psykolog i forbindelse med revisitationsmøder.
 
Taxakørsel:
Der kan bevilges transport med taxi eller skolekort (tog eller bus), efter gældende regler. Dette administreres af PPR og skolens kontor efter aftale med forældrene.