Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Om Tune Skole Lunden

Lunden

Lunden er Tune skoles indskolingsafsnit og rummer elever fra 0. – 3. klasse samt SFO, hvilket giver et lille, tæt og trygt miljø, hvor alle både børn og voksne kender hinanden.

 

Hver dag begyndes med Top 15, som er et læsebånd. Her får børnene enten læst højt eller læser selvstændigt.

 

Efterfølgende går børnene fra 0. klasse ud og har daglig morgenmotion, hvor de sammen laver mange forskellige lege og aktiviteter.

For børnene fra 1. – 3. klasse er den daglige motion indlagt i undervisningen.

 

På Lunden vægtes det højt, at børnene oplever en varieret skoledag. Dette sker både i forhold til brug af forskellige undervisningsmetoder og forskellige steder at undervise, hvilket betyder at undervisningen lige så godt kan foregå i skolegården som i det traditionelle klasselokale.

Variationen sker også ved, at vi blander børnene på tværs af deres årgang. Det betyder, at børnene oplever at have undervisning med andre børn end dem de er i klasse med og have andre lærere end dem som står på skemaet. Ved at blande børnene på tværs tilstræber vi at udvikle alle børns læring og trivsel.

 

På Lunden arbejder lærere og pædagoger kontinuerligt med trivsel. De benytter Fri for mobberi, som er Red barnet og Mary Fondens indsats mod mobning. Fri for mobberi handler om at bekæmpe mobning og skabe positive børnefællesskaber, som bygger på tolerance, respekt og omsorg for alle børn og voksne.

 

Vi arbejder ligeledes med en fokuseret indsats på børns dannelse. Det betyder, at der for hver årgang er lavet mål for elevernes alsidige udvikling, denne indsats skal ligeledes medvirke til at skabe god trivsel for børnene.

 

På Lunden har vi en gang om ugen morgensang for alle elever. Hver måned øves to forskellige sange, som børnene bliver rigtig gode til at synge. Den sidste gang i måneden inviteres forældrene med til morgensang.

 

På Lunden ønsker vi et godt og positivt samarbejde med forældrene. Der inviteres til forældremøde samt skolehjemsamtaler. Vi benytter forældreintra, hvor alt kommunikation mellem skole og hjem foregår. Hvis forældre oplever, at barnet ikke trives eller udvikler sig, skal de altid kontakte barnets lærere eller pædagog.

 

Skolens indskolingsleder er ansvarlig for den daglige ledelse af Lunden, og vil derfor altid være behjælpelig ved tvivlsspørgsmål eller lignende.

 

Skolens faglige leder har sin daglige gang på Lunden. Vores faglige leder er ansvarlig for alt omkring børns trivsel.