Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Forældreråd

forældreråd

Princip for arbejdet i klasseforældrerådene på Tune Skole samt Idékatalog til klasseforældrerådene

Hvad er et klasseforældreråd?

Forældrerådet består af forældrevalgte repræsentanter for klassen - typisk mellem 3 og 5 forældre. Dette valg foregår hvert skoleår på årets første forældremøde. Det er en god idé at tilstræbe, at mindst to af repræsentanterne sidder for to år ad gangen, så alle i rådet ikke skiftes ud hvert år.

Klasselæreren orienteres om forældrerådets arbejde.

Målsætning for klasseforældrerådene:

 • at medvirke til optimale forhold i klassen ved at motivere til samarbejde mellem forældre, lærere og skolebestyrelse; samt fungere som bindeled mellem forældrene og skolebestyrelsen.

 • at udbygge det sociale kendskab mellem forældre/barn/lærere, bl. a. ved at arrangere aktiviteter og opbygge traditioner i den enkelte klasse.

 • at etablere og vedligeholde et forældrenetværk

Samarbejde med skolebestyrelsen:

Klasseforældrerådene er bindeleddet mellem forældrene og bestyrelsen, og klasseforældrerådet opfordres til at udpege en kontaktperson til skolebestyrelsen. Måske kan nogle af de ting, af mere overordnet betydning, som man snakker om i klasseforældrerådene, blive bragt videre til skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen kan invitere alle, der har interesse i at deltage i den åbne del af deres møder. Man kan se dagsorden og referat på skolens hjemmeside.

Klasseforældrerådets opgaver:

Et klasseforældreråd er ikke en juridisk enhed, derfor har det ingen ret og kompetence!

Til gengæld kan det gøre så meget andet godt til gavn for elever og forældre i klassen. Fx:

 • Medvirke ved udarbejdelsen af ”sådan gør vi i xx. te klasse”

 • Medvirke til at generelle problemstillinger tages op på forældremøder

 • Medvirke til at der opstår partnerskab mellem forældrene og klassens lærere

 • Medvirke til at udvikle klassens trivsel

 • Komme med idéer til skolebestyrelsen

 • Planlægge og afholde sociale arrangementer uden for undervisningstiden

 • Medvirke til at arrangere afvekslende forældremøder

Idéer til forældremøder:

 • Præsentation af klasseforældrerådet og tilbagemelding fra rådets arbejde

 • Emner der ”rører sig” drøftelse omkring fx sovetider, legeaftaler m.m.

 • Diskussioner / Debataftener

 • Foredrag fx sundhedsplejerske, landbetjent, misbrugskonsulent

 • Høre om klassens årsplan

 • Høre om de enkelte fag, hvad skal eleverne lære i dette skoleår?

 • Lade forældrene prøve nogle af de aktiviteter, som børnene laver om dagen.

 • Besøg i klassen for at se udstillinger m.m.

Idéer til arrangementer for klassen:

 • Orienteringsløb for voksne og børn i skov, på skolen….

 • Skattejagt, hvor de voksne er poster med opgaver, som børnene løser

 • Julearrangementer: hente juletræ, juleklip, julebanko, lave julekalender til eleverne

 • Week-end tur på campingplads/lejet hytte (uden lærerdeltagelse)

 • Grillaften for voksne, børn og søskende

 • Netværksmøde for forældre med ostebord eller…

 • Morgenbord fra 7 til 7.50 inden skolen begynder

 • Diskotek kun for børnene

 • ”Mor skal luftes” og ”Far skal luftes” arrangementer

Vidensdeling og information

Det kan anbefales, at der på forældreintra lægges referat af klasseforældrerådets møder, så andre forældre i klassen kan se, hvad der bliver talt om på møderne.

Ligeledes er det en god idé, at klasseforældrerådene er behjælpelig med at skrive referater af forældremøder, så alle forældre via forældreintra får en given information.